Tutkimustyö

Puheterapiatyön ohella teen ääniterapiaan liittyvää tieteellistä tutkimusta. Tutkimusryhmämme jäsenet tulevat Oulun ja Tampereen yliopistoista, Oulun yliopistollisen sairaalan foniatrian yksiköstä sekä ruotsalaisesta SonVox-yrityksestä.

Logopedista tutkimusta tehdään tällä hetkellä laajasti niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Tiiviit kontaktit alamme tutkijoihin ja kollegoihin mahdollistavat uusimman logopedisen tiedon soveltamisen käytännön puheterapiatyöhön sekä ääniterapiassa että puheterapian muilla osa-alueilla.

Tieteen tekeminen voi olla hauskaakin! Tutkimustuloksia kanssani analysoimassa tutkimusryhmästämme puheterapeutti Paula Saarentaus (os. Pirilä).