Yritykseni ja minä

Perustin vuonna 1995 puheterapiapalveluja tuottavan yritykseni Tmi Sirpa Pirilä ja olen siitä lähtien toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana.

Lukion jälkeen valmistuin ensin sairaanhoitajaksi ja työskentelin Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Logopedia alkoi kuitenkin kiinnostamaan niin paljon, että pyrin opiskelemaan, pääsin ja valmistuin. Sairaanhoitajan koulutuksesta ja työkokemuksesta on ollut hyötyä myös puheterapeutin työssäni.

Käytössäni oleva arviointi- ja terapiamateriaali on laadukasta ja alallamme yleisesti käytössä olevaa. Lisäksi hyödynnän työssäni myös tietokonesovelteisia harjoitteluohjelmia. Minulla on paljon kokemusta kuvien ja viittomien käytöstä puhetta tukevina ja korvaavina kommunikaatiomenetelminä (AAC = Augmentative and Alternative Communication).

Koska asiakkaitani ovat sekä lapset että aikuiset, saan tehdä hyvin monenlaisia asioita työpäiväni aikana. Päiväni voi alkaa vaikkapa nukke- tai autoleikeillä pienen lapsen kanssa, jatkua kouluikäisen tavutietoisuuden ja oraalimotoriikan harjoittelulla ja loppua esimerkiksi aikuisen ääniterapia- tai nielemisterapiaharjoituksiin.

Pidän puheterapeutin työstäni, sillä se tarjoaa minulle mahdollisuuden toimia luovalla tavalla vuorovaikutussuhteissa ja edellyttää jatkuvaa kouluttautumista.

Minulla on työterveyshuollon asiantuntijapuheterapeutin pätevyys äänen alalta, mikä on antanut lisävalmiuksia työikäisten ääniongelmien kuntouttamiseen. Oral Placement Therapy- ja Lee Silverman Voice Therapy-koulutukset ovat antaneet lisää tietoa ja välineitä kuntouttaa erilaisia puhemotoriikkaan ja ääneen liittyviä ongelmia.

Olen käynyt myös NLP Practitioner-koulutuksen, jonka menetelmiä voidaan soveltaa myönteisen ajattelun ja omien voimavarojen hyödyntämisessä. Lisäksi olen vuosien saatossa osallistunut monipuolisesti lukuisiin ammattitaitoani kehittäviin koulutuksiin mm. kielen ja puheen kehityksen, luki-kuntoutuksen, autismin kirjon ongelmien, äänihäiriöiden, änkytyksen ja nielemisvaikeuksien alalta.