Kelan palveluntuottaja

Vuodesta 1996 lähtien olen toteuttanut Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapiaa.

Kuntoutuksesta, matkakorvauksista, vammaisetuuksista, etuuskohtaisista palvelunumeroista ja Kelan toimistojen osoitteista saat lisätietoja Kelan sivuistoilta allaolevien linkkien kautta

Vaikeavammaisten lääkinnällisellä kuntoutuksella tuetaan vaikeavammaista kuntoutujaa mahdollisimman itsenäiseen ja täysipainoiseen toimintaan ja osallistumiseen. Kela järjestää vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta alle 16-vuotiaille lapsille ja joissakin tapauksissa myös työelämän ulkopuolella oleville yli 65-vuotiaille. Työikäisille Kela järjestää kuntoutusta, jolla parannetaan ja tuetaan työkykyä ja edistetään työelämään pääsyä tai sinne paluuta.

Toteuttamani puheterapia on hyvän kuntoutuskäytännön mukaista ja palveluiden tuottamisessa noudatan Kelan palvelukuvausta.

Lähteet ja lisätietoa:
www.kela.fi
Kelan palvelukuvaus
www.kuntoutusportti.fi/portal/fi/kuntoutus

Yhteistyöneuvottelut ovat tärkeä osa työtäni. Kelan palveluntuottajana teen yhteistyötä kuntoutujan suostumuksella seuraavien tahojen kanssa:
– kuntoutujan omaiset/läheiset
– hoidosta vastaava yksikkö
– kuntoutusta toteuttavat muut palveluntuottajat
– kuntoutujan lähiverkosto (kuntoutujan kanssa arjessa toimivat henkilöt, esim. koulun, päiväkodin ja palvelutalon henkilökunta sekä avustajat)